Vandaag werd in het kader van de Week van Nederland Schoon op het strand van Kijkduin de Schoonste Stranden van Nederland bekend gemaakt. De titel 'Schoonste Noordzeestrand 2005' gaat dit jaar naar Sluis. Deze Zeeuwse gemeente scoort met al haar 12 stranden schoon tot zeer schoon. Vlissingen eindigde op de 2e plaats en tweevoudige titelverdediger Veere ontving de 3e prijs. Juryvoorzitter Guido van Woerkom - hoofddirecteur van de ANWB - overhandigde de gouden wimpel aan de trotse gemeente Sluis.

In zijn toespraak vermeldde hij dat de Nederlandse stranden over het algemeen aanzienlijk schoner zijn in vergelijking met de twee voorgaande jaren. 88% van de stranden scoort schoon tot zeer schoon. In  2004 lag dat percentage nog op 71%.

Schoonste Zoetwaterstranden
Dit jaar hebben de inspecteurs ook 121 zoetwaterstranden bezocht. De stranden zijn openbaar toegankelijk en kennen enige vorm van exploitatie en beheer.
In de categorie kleine zoetwaterstranden gaat de titel voor de tweede maal naar
Skarsterlà¢n. De Rohel aan het Tjeukemeer lag er bij de drie inspecties wederom pico bello bij. Dit was ook een prima prestatie ten opzichte van de nummers 2 en 3, het surfmeer in Bernisse en het Katse veer in Goes.

Voor de grote zoetwaterstranden gaat de titel naar Alphen aan de Rijn, de zuidzijde van de Zeegerplas. De Strook aan de Loosdrechtse plassen in Wijdemeren is derde geworden en verloor daarmee zijn titel van 2004. Op de tweede plaats eindigde De Kleine Rietplas in de gemeente Emmen.

De wedstrijd
NederlandSchoon heeft de afgelopen zomer voor het derde achtereenvolgende jaar de hoeveelheid zwerfafval op de Nederlandse kuststranden gemeten. Sinds vorig jaar worden ook de binnenwaterstranden bijgehouden. Een jury, onder voorzitterschap van de heer Guido van Woerkom - hoofddirecteur ANWB - bepaalt uit alle meetresultaten de winnende stranden. Dit gebeurt op basis van een door Nederland Schoon ontwikkelde meetmethode. Aan de hand van foto's met schone en vuile stranden werden stranden beoordeeld. De metingen vonden plaats gedurende de maanden juni, juli en augustus. De Gouden Wimpel is door Nederland Schoon in het leven geroepen als aanvulling op de Blauwe Vlag van de ANWB. Nederland
Schoon hoopt op deze manier bij te dragen aan vermindering van het zwerfafval op stranden.

Stichting Nederland Schoon
In het kader van het Convenant Verpakkingen III hebben de overheid (VROM), de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (SVM.PACT, MKB Nederland en het VNO-NCW) afgesproken aandacht te geven aan het vraagstuk zwerfafval. In het deelconvenant Zwerfafval hebben de partijen heldere en meetbare afspraken opgenomen over de reductie van zwerfafval in de komende jaren. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB.

bron:Stichting Nederland Schoon