Dat is het gevolg van het oordeel van de bestuursrechter (voorzieningenrechter) in Assen naar aanleiding van een door de exploitanten gedaan verzoek om een voorlopige voorziening.

De exploitanten bestrijden een besluit van de burgemeester van Emmen waarbij de coffeeshop voor de duur van drie maanden is gesloten in verband met onder meer de verkoop van softdrugs aan minderjarigen. Bij het nemen van dit besluit heeft de burgemeester gehandeld overeenkomstig nieuwe beleidsregels.
Daar waar voorheen bij een eerste overtreding als hier aan de orde volstaan werd met een waarschuwing, wordt volgens het nieuwe beleid de coffeeshop meteen voor de duur van drie maanden gesloten.

De voorzieningenrechter is in de eerste plaats van oordeel dat de burgemeester in redelijkheid het nieuwe beleid vast heeft kunnen stellen. Ook acht hij de invoering ervan niet onzorgvuldig. Verder heeft de bestuursrechter overwogen dat de burgemeester op het door de politie opgestelde rapport, waarin de constatering van de verkoop aan minderjarigen is neergelegd, heeft mogen afgaan. Tenslotte heefft de voorzieningenrechter overwogen dat de burgemeester in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die maken dat ten gunste van verzoekers van het beleid had moeten worden afgewezen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening is dan ook afgewezen.

bron:Rechtbank Assen