Herbezinning over dure infrastructuurprojecten is nodig, concludeerde de Commissie Duivesteijn. Tijdens de behandeling van het rapport in de Tweede-Kamer kwamen PvdA en VVD daarom met een alternatief voor de Zuiderzeelijn, de Hanzelijn. Woordvoerster Sharon Dijksma: 'De Hanzelijn is niet alleen goedkoper, maar zorgt ook sneller voor een goede, rendabele verbinding naar het Noorden, waarvan meerdere gebieden meeprofiteren.' 

Als reactie op het Duivesteijn rapport - waaruit blijkt dat de besluitvorming en de schatting van financiële risico's rond dure megaprojecten nog sterk verbeterd moeten worden - vroeg de PvdA aan minister Peijs (Verkeer) de Zuiderzeelijn definitief af te schrijven. Dijksma acht het niet waarschijnlijk dat de dure hogesnelheidslijn of magneetzweefbaan tussen Schiphol en Groningen rendabel wordt. 'Kijk naar de Betuwelijn, of naar de HSL, die de Randstad verbindt met 12 miljoen inwoners van Parijs. Zelfs die lijn rijdt met een explotatietekort. Onze vraag aan de regering is nu: staat u open voor alternatieven?'

Het voorstel van de PvdA
De PvdA en VVD stellen voor de gereserveerde 2.73 miljard euro anders te besteden. De helft van het geld moet in de Hanzelijn worden geïnvesteerd. 'Niet alleen kan de geplande spoorweg tussen Lelystad en Zwolle zo snel aangelegd worden, er kan dan ook tegelijk een ´up-grade' volgen, zodat treinen er met 200 km per uur kunnen rijden', stelt Dijksma. 'Deze verbinding wordt dan vanaf Zwolle over bestaand spoor doorgetrokken naar het Noorden. De reistijd Schiphol-Groningen wordt hierdoor 40 minuten korter. Bovendien zal de HSL tussen Parijs en Amsterdam twee keer per dag doorrijden naar Groningen en Leeuwarden'.

'De rest van het geld kan dan worden besteed aan de OV-ontsluiting van groeigemeente Almere naar Amsterdam en Schiphol. Dit levert ook het Noorden reistijdwinst op', aldus Dijksma.Verder wil de PvdA middelen vanuit de Rijksbegroting reserveren voor regionale projecten in het Noorden. Zoals het Kolibri-project rond Groningen, een modern en hoogwaardig vervoerssysteem dat de economische as Groningen-Assen kan versterken.

Veel gebieden profiteren!
Dit alternatief heeft vele voordelen, aldus Dijksma. 'Het is zo'n 700 miljoen goedkoper dan de Zuiderzeelijn, zonder geld te onttrekken dat nodig is om een snel spoor naar het Noorden te realiseren. Die snelle verbinding is relatief zelfs eerder klaar. In tegenstelling tot de Zuiderzeelijn worden onder dit plan immers vooral delen van al bestaand spoor verbeterd. Hier zijn geen ingewikkelde procedures, zoals extra inpassingsmaatregelen, voor nodig, die grote kosten opleveren voor de staat en het landschap kunnen aantasten.

Bovendien sluit de Hanzelijn een groter gebied aan op dit snelle spoor: naast  Leeuwarden en Groningen profiteren ook Drenthe en Overijssel mee. Zo kunnen een aantal regionale economie versterkende projecten worden meegenomen, wat de groei van werkgelegenheid in het Noorden weer verder stimuleert. De plannen ontsluiten zo dus verschillende gebieden, met extra oog voor economische ontwikkelingen en de potentiële vervoersvraag                    

Wat gebeurt er nu?
De Hanzelijn wordt nu door het kabinet afgewogen tegen de bestaande voorstellen. Een besluit volgt echter pas volgend jaar, na een breed onderzoek van alle alternatieven.Toch is Dijksma tevreden: 'We gaan ons voorstel in samenwerking met de noordelijke regio uitwerken en blijven Peijs erop wijzen. Graag hadden we het Noorden en haar bewoners eerder duidelijkheid verschaft. Maar een zorgvuldige procedure is ook noodzakelijk.Het moet wel ´Duivesteijn proof ' zijn!'
 
bron:PvdA