De integratie van jongeren met een beperking in de samenleving is deels gelukt. Ze verschillen in allerlei opzichten niet of nauwelijks van hun leeftijdgenoten zonder beperkingen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau(SCP), in opdracht van VWS, over de participatie en integratie van jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Volgens de onderzoekers hangt het sterk af van iemands persoonlijke vaardigheden of het lukt om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Vooral degenen die beschikken over bijvoorbeeld een goed sociaal netwerk, slagen er meer dan anderen in om bepaalde doelen te bereiken.Staatssecretaris Ross, die het onderzoek vandaag in ontvangst nam, noemde de conclusie van het onderzoek een ‘prettige constatering’. "Al weet ik ook wel dat het allemaal nog niet perfect is", voegde zij hier later aan toe.
Een flinke dosis doorzettingsvermogen is volgens de staatssecretaris cruciaal. "Voor jezelf opkomen en soms ook gewoon voor je beperking durven uitkomen kunnen soms veel verschil maken."
 
bron:VWS