Er is een principeakkoord over het Sociaal Plan voor de Joint Venture PCM / Wegener die de nieuwe fusiekrant gaat maken. Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen. Wie tot 1 september vrijwillig vertrekt krijgt gunstige voorwaarden. Voor onverhoopt boventalligen zijn er aanvaardbare vertrekpremies en lange zoektermijnen.

Er zijn regelingen voor verhuizing, extra reistijd en kosten, enz. Freelancers met een lange relatie krijgen een afnamegarantie op gelijk niveau tot minstens 1 januari. De nieuwe formatie blijft tot 1 januari 2007 op niveau, daarna wordt alleen ingegrepen als de resultaatverwachtingen meer dan 20% negatief afwijken. In het nieuwe bedrijf blijft dit sociaal plan 3 jaar gelden. De NVJ belegt een aantal informatiebijeenkomsten op de redacties om de alle afspraken toe te lichten. Daarna kunnen de NVJ-leden al of niet instemmen met het akkoord.

bron:NVJ