Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan 19 projecten die geweld tegen vrouwen moeten voorkomen en bestrijden. Het gaat om seksueel, eergerelateerd en huiselijk geweld, maar ook vrouwelijke genitale verminking. Voor deze projecten is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar zijn 49 aanvragen ingediend, vorig jaar waren dat nog 19 verzoeken. Vooral het aantal projecten dat met eergerelateerd geweld te maken heeft, nam fors toe.

Van de 19 projecten worden negen uitgevoerd door organisaties van (etnische) minderheden. In zeven andere projecten wordt nauw samenwerkt met deze organisaties. Mannen zijn in 12 projecten (onderdeel van) de doelgroep en jongeren in 14 projecten.

Vijf projecten richten zich op het bestrijden en voorkomen van seksueel geweld onder jongeren. Dit zijn bijzondere projecten zoals een project van een islamitische organisatie over loverboys voor meiden, jongens en ouders, of een initiatief dat Afrikaanse vrouwen en meiden weerbaarder maakt tegen seksueel geweld. In een ander project worden jongeren getraind tot buddy om andere jongeren te begeleiden in het grenzen stellen.

Ook zijn er vijf projecten rond huiselijk geweld, zoals een initiatief dat preventieve therapie voor (potentiële) daders ontwikkelt en een project dat taboes rond abortus, incest en huiselijk geweld binnen de Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar maakt.

Het ministerie heeft subsidie gegeven aan zeven projecten die zich richten op eergerelateerd geweld. Een koepel van vluchtelingenorganisaties start in de regio Rijnmond met het bespreekbaar maken van gedwongen uithuwelijking, maagdelijkheid en eergerelateerde misdrijven onder mannen, vrouwen en jongeren. In een ander project worden internetdiscussies gestimuleerd en begeleid over maagdelijkheid, homoseksualiteit en weerbaarheid met een internetspel. In drie andere projecten staat naast het bespreekbaar maken en signaleren van eergerelateerd geweld, het opzetten van netwerken tussen organisaties van minderheden en reguliere hulpverlening centraal. Twee projecten richten zich op de aanpak van vrouwelijke genitale verminking; ook in deze projecten is de samenwerking tussen organisaties van minderheden en reguliere instanties zoals de GGD een pijler.

bron:SZW