Minister Verdonk gaat de regels versoepelen voor slachtoffers van mensenhandel die na afloop van het proces tegen de (vermoedelijke) daders in Nederland willen blijven. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aanvraag tot voortgezet verblijf van het slachtoffer wordt voortaan ingewilligd indien het slachtoffer aangifte van mensenhandel heeft gedaan en de rechtszaak tot een veroordeling leidt. De minister gaat er bij een veroordeling voortaan van uit dat terugkeer voor het slachtoffer risico’s met zich meebrengt. Tot nu toe moesten de slachtoffers van mensenhandel die permanent in Nederland willen blijven, aannemelijk maken dat terugkeer naar eigen land te gevaarlijk was.

Minister Verdonk gaat ervan uit dat met deze aanpassing het eenvoudiger wordt een beslissing te nemen op een aanvraag voor voortgezet verblijf, dat de beslissingen sneller genomen kunnen worden en dat de positie van het slachtoffer verduidelijkt en verbetert.

bron:MinJus