De Rijks Dienst Wegverkeer(RDW) adviseert bezitters van een Solex om te wachten met het aanvragen van een kenteken. De reden hiervoor is dat het Ministerie van Verkeer & Waterstaat momenteel onderzoekt of het mogelijk is om Solexen met een bromfietstypegoedkeuring eenvoudiger als snorfiets toe te laten. De mogelijke regeling voorkomt voor sommige Solexen een bezoek aan een keuringsstation van de RDW à©n de aanschaf van een bromfietskentekenplaat.

Solexen worden over het algemeen gebruikt als snorfietsen, die een maximale constructiesnelheid van 25 km/u hebben. Net als voor andere bromfietsen moet de eigenaar ook voor Solexen voor 1 november 2006 een kenteken aanvragen. Bij de afhandeling van aanvragen die al gedaan zijn, blijkt echter dat de meeste types Solexen geen snorfietskenteken, maar een bromfietskenteken krijgen. De reden daarvoor is dat deze Solexen in hun typegoedkeuring een maximale constructiesnelheid van meer dan 25 km/u hebben. Een Solex met bromfietskenteken moet zich houden aan de regelgeving voor bromfietsen, zoals de helmplicht en in sommige gevallen rijden op de rijbaan.

Op dit moment is het mogelijk om een bromfiets om te keuren naar snorfiets. Bij een keuring bij à©à©n van de RDW-keuringsstations wordt dan onder andere de snelheid gemeten. Is deze 30 km/u of lager, dan geeft de RDW een kenteken voor een lagere maximum constructiesnelheid af. De kosten voor deze keuring zijn ࢬ 52,50 (tarief 2005). Voor bromfietsen met een bouwjaar van na 1973 gelden zwaardere eisen.

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat onderzoekt of het binnen de Wegenverkeerswet mogelijk is ook zonder keuring een snorfietskenteken voor deze Solexen af te geven. Wanneer een bepaald type in praktijk nooit harder rijdt dan 30 km/u, dan kunnen alle soortgelijke types op schriftelijk verzoek van de eigenaar gekenmerkt worden als snorfiets. Deze maatregel voorkomt zo een keuring bij een keuringsstation van de RDW.

De RDW adviseert bezitters van een Solex om te wachten met het aanvragen van een kenteken totdat er meer duidelijkheid is over deze regeling. Dit kan de kosten voor een keuring en een bromfietskentekenplaat voorkomen. Uitsluitsel over de beslissingtermijn is nog niet te geven. Tot die tijd blijft de bestaande regelgeving van kracht. Mocht de voorgestelde regeling wettelijk mogelijk zijn, dan kunnen eigenaren die hun Solex inmiddels al hebben laten omkeuren het tarief van ࢬ 52,50 terugkrijgen.

bron:RDW