Het plan van minister Dekker om kraken ook strafbaar te stellen voor panden die al langer dan een jaar leeg staan, zal de langdurige leegstand van woningen en bedrijfspanden doen toenemen. Dat stelt SP-Kamerlid Krista van Velzen naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde plan van de regering. Van Velzen: 'Dekker haalt duidelijk oorzaak en gevolg door elkaar. Eerst is er leegstand  en verpaupering en daarna wordt er gekraakt. Zou het daarom niet verstandiger zijn om eens bij de oorzaak te beginnen? Pak eerst de woningnood en de leegstand aan en stop de liberalisering van het huurbeleid dat alleen maar leidt tot torenhoge huurprijzen.'

Van Velzen wijst erop dat de 'kraakdreiging' voor panden die lang leeg staan eigenaren dwingt om actief te zoeken naar herbestemming, zoals ook de vier grote steden onlangs lieten weten. Ook blijkt de leegstand bij huurwoningen op te lopen tot 5,5% in de grote steden. Dat betekent dat ongeveer 35.000 huurwoningen leeg staan in steden die bekend staan om de lange wachtlijsten. 'De regering moet beleid ontwikkelen om die leegstand terug te dringen, bijvoorbeeld door het stimuleren van investeringen in bestaande gebouwen,' vindt Van Velzen. 'Het verlengen van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woningen tot vijf jaar in 2005 was in principe wél een nuttige maatregel, maar die zou wel aan strakkere voorwaarden gekoppeld moeten worden.'

Dekker stelt anti-kraak niet tegen te willen gaan. Van Velzen: 'Volgens mij heeft Dekker geen idee onder wat voor omstandigheden anti-krakers, in de regel studenten die geconfronteerd werden met gigantische wachttijden in de regulier huursector, moeten
wonen. In Amsterdam wonen anti-krakers nu in een pand dat eerder door het bouw- en woningtoezicht als te onveilig om in te wonen is verklaard. Ook worden contracten vaak geheim gehouden en absurd hoge borggelden gevraagd.'

Dekker kondigt aan dat het openbaar ministerie in het verlengde van het wetsvoorstel nog met een 'aanwijzing kraken' zal komen, waarin wordt aangegeven op grond van welke criteria de officier van justitie daadwerkelijk tot ontruiming kan besluiten. Van Velzen
wil bij de Kamerbehandeling voorstellen doen om de ontruimingscriteria aan te scherpen, zodat de ME alleen uit zal rukken als bewezen is dat de eigenaar van ene pand dat in de eerste twaalf maanden van leegstand gekraakt is binnen twee maanden hergebruik realiseert of start met verbouwing. Als deze belofte desondanks niet wordt waargemaakt zou volgens Van Velzen een dwangsom opgelegd moeten worden.

bron:SP