'De herkeuringen van arbeidsongeschikten moeten allemaal over, of we moeten de
herbeoordelingen stoppen en ongedaan te maken.' Deze zware conclusie trekt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op veranderingen die uitkeringsinstantie UWV in het
beoordelingssysteem voor arbeidsongeschiktheid heeft aangebracht. Bij de herbeoordeling van WAO-ers treedt grote rechtsongelijkheid op doordat de mensen na 1 juni op last van de Centrale raad van Beroep volgens een ander systeem zijn beoordeeld dan voor die datum.

In november 2004 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het keuringssysteem van het UWV ondeugdelijk is. Functies die niet passend zijn, komen toch als passend uit het systeem. De Raad gebruikte kwalificaties als 'niet inzichtelijk, niet verifieerbaar en niet toetsbaar'. De aanpassing van het systeem heeft heel grote gevolgen, merkt de SP aan de reacties uit het land. Een mevrouw die volgens het oude systeem in mei volledig arbeidsgeschikt werd verklaard, diende een bezwaar in en werd na toepassing van het nieuwe systeem volledig arbeidsongeschikt verklaard.

De Wit: 'Het was volstrekt duidelijk dat de herbeoordelingen werden ingezet met een systeem dat niet deugde. Ik heb toen bij minister de Geus aangedrongen om de
herbeoordelingoperatie te stoppen, foute uitkomsten waren immers te voorzien. Dat
weigerde hij, willens en wetens is hij met een fout systeem doorgegaan. Hij kan zich niet verschuilen achter het UWV.'

Volgens de Wit is het een schande dat het UWV nu alleen de mensen volgens het nieuwe systeem gaat beoordelen, als ze bezwaar hebben aangetekend. 'De minister moet dit onmiddellijk recht zetten. In feite heeft hij drie keuzes. Hij kan het onrecht laten voortduren en daarmee duizenden mensen benadelen, maar dat is natuurlijk onacceptabel. Hij kan ook alle mensen die geen bezwaar hebben ingediend een herbeoordeling bieden volgens het nieuwe systeem. Als de minister dat niet ziet zitten, laat hem dan de hele operatie maar afblazen. Die laatste optie lijkt mij de beste, want de herkeuringen hebben vooral veel mensen in de problemen gebracht, terwijl er amper arbeidsongeschikten aan het werk geholpen zijn.'

Volgens de statistieken van het UWV zijn er nu 55.000 mensen herbeoordeeld. Van de WAO-ers is 36% zijn uitkering kwijt en van 13% is die verlaagd. Hoeveel van deze mensen aan het werk zijn geholpen, kan de instantie niet zeggen.

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular