De huurcommissie moet beter haar best doen om stookkosten bij huurwoningen te toetsen. De wetgeving en instructies voor de commissie moeten worden aangescherpt, vindt SP-Kamerlid Krista van Velzen. Aanleiding is een aantal uitspraken van de Huurcommissie over een woningcomplex met collectieve verwarming in Enschede. De huurders hadden zà©à©r hoge stookkosten, omdat Woningcorporatie Domijn het vertikte de verouderde CV-installatie te vervangen. Veel huisbazen vinden het gunstiger om huurders hoge rekeningen te laten betalen, dan zelf te investeren in een goede CV-voorziening.

Een van de Enschedese bewoners met deskundigheid op dit terrein berekende dat het
rendement van de installatie rond de 40% lag, terwijl bij individuele installaties
tegenwoordig 80% normaal is. Dat betekent dat de bewoners twee keer zoveel kwijt zijn aan stookkosten dan normaal, voor een doorsnee flat al gauw een paar honderd euro.

De huurcommissie bestreed zijn berekening niet maar stelde dat zij niet de taak heeft om te beoordelen of een tarief redelijk is. Zij dient slechts de betalingsverplichting vast te stellen op basis van de werkelijk gemaakte kosten.Verhuurders die hun verouderde CV-installaties niet tijdig vervangen of geen deskundige beheerder aanstellen, kunnen hun huurders straffeloos opzadelen met excessieve stookkosten.

De SP is van mening dat dit zeer onredelijk is, omdat woningbezitters op grond van een kostenafweging wà©l hun installaties tijdig kunnen vervangen, maar huurders
hiervoor afhankelijk zijn van hun huisbaas. En die stelt de vervanging meestal zo lang mogelijk uit omdat de gasrekening niet bij hemzelf terecht komt, maar de kosten van de nieuwe installatie wel.

In het complex in Enschede heeft Domijn onder invloed van de bewonersprotesten de
CV-ketels inmiddels toch vervangen, waardoor de stookkosten sterk gedaald zijn. Dat toont aan dat de bewoners in de voorgaande jaren veel te veel betaald hebben.

bron:SP