De SP is begonnen met een inventarisatie van concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt die wordt veroorzaakt door de toestroom van Polen en andere Oost-Europeanen. SP-Kamerlid Jan de Wit: 'Hun massale komst en behandeling werkt ontwrichtend: de Polen worden uitgebuit, Nederlandse werknemers worden verdrongen, en kleine ondernemingen en zelfstandigen worden steeds vaker uit de markt geduwd. Wij willen helder zicht op de problemen die worden veroorzaakt door de extreme liberalisering van de arbeidsmarkt.'

Enkele voorbeelden waar de SP op is gestuit:

- Een transportbedrijf heeft een personeelstop voor Nederlandse chauffeurs, maar heeft in zes jaar tijd wel 1100 Poolse chauffeurs in dienst genomen.
- Een tuinbouwbedrijf op betaalt 30 Polen 200 euro per maand, een vijfde van het Nederlandse minimumloon.
- Een aannemer heeft tekeningen en een offerte gemaakt voor de verbouwing van een woonhuis in Leiden. Als hij poolshoogte gaat nemen, ziet hij 5 Polen aan de hand van zijn tekeningen het werk uitvoeren.

De Wit: 'Het is dus absoluut niet zo dat de Polen slechts het vuile of zware werk doen dat de Nederlanders zelf laten liggen, zoals werkgevers vaak beweren. Ook steeds meer zelfstandigen en geschoolde vaklieden verliezen hun baan dankzij oneerlijke concurrentie.'

Volgens schattingen van de Raad voor Werk en Inkomen waren het er in 2004 tussen de 29.000 en 53.000 legale Polen werkzaam in ons land en dat aantal groeit rap. De Wit: 'Dat zij hierheen komen is begrijpelijk, want bij hen is de werkloosheid erg hoog, onder jongeren zelfs 40%. Van de SP mogen ze hier werken, maar dan wel volgens Nederlandse normen en arbeidsvoorwaarden. Het kabinet en Europa zorgen met hun extreme liberalisering echter actief voor de verdringing van Nederlandse werknemers en zelfstandigen. Wij willen snel
op tafel hebben wat de gevolgen zijn, zodat we het kabinet hiermee kunnen confronteren.'

bron:SP