Het zaterdag in De Volkskrant gepubliceerde onderzoek over de negatieve gevolgen van het nieuwe zorgstelsel voor de inkomens van grote groepen mensen bevestigt volgens de SP dat er alle aanleiding is voor compensatie. Een motie van SP-Kamerlid Jan de Wit om de inkomensachteruitgang van veel mensen te compenseren kreeg onlangs geen steun van de Kamer, maar daar laat De Wit het niet bij zitten. De SP blijft aandringen bij de regering om de belofte na te komen dat na 'het zuur' nu 'het zoet' zou komen.

De onderzoeksresultaten van de Amsterdamse School voor Wetenschappelijk Onderzoek wijzen uit dat compensatie dringend noodzakelijk is. Werkende huishoudens met een laag inkomen betalen sinds 1 januari 2006 11 tot 148% meer aan ziektekostenpremie dan vorig jaar. Bovendien - aldus het onderzoek - ontwikkelt de koopkracht van zo'n tweederde van de huishoudens zich ongunstiger dan door de regering in het vooruitzicht gesteld. In hoofdzaak gaat om de ambtenaren, gepensioneerden, gezinnen met kinderen boven de 18 jaar, anderhalfverdieners, mensen met een inkomen uit meerdere bronnen.
Jan Marijnissen heeft deze week het startschot gegeven voor de landelijke actie 'Geen Zuur Maar Zoet, Compensatie Moet', een actie van de SP tegen de inkomensachteruitgang. In het hele land worden actiekaarten verspreid en ook via de website worden de mensen opgeroepen om compensatie te eisen. Ook vraagt de partij de mensen om bij de SP te melden hoe de maatregelen van dit kabinet uitpakken die per 1 januari van kracht zijn geworden.
bron:SP