Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over het voorstel van staatssecretaris Medy van der Laan om na 2008 een 'ondernemende publieke omroep' te creëren. De SP is voor een gemengd bestel met meer centrale sturing, maar denkt dat de invulling die het kabinet eraan geeft zal leiden tot een zwakker publieke bestel.

De omroepverenigingen moeten volgens de SP naar eigen inzicht programma's kunnen maken - ook programma's die zich richten op cultuur en amusement. Door de beperkingen die Van der Laan wil invoeren, dreigt het aanbod van de publieke omroep te verschralen. Een halvering van de budgetten van de omroepen is onwenselijk en onverstandig en zal het bestel verder verzwakken. Vergeer: 'De omroepverenigingen moeten juist vaker zelf programma's maken en niet functioneren als doorgeefluik van subsidie aan externe producenten. Het zou veel beter zijn een minimaal percentage 'eigen product' in te stellen.'

De functie die de NPS had, onder meer het bereik van allochtonen, is volgens Vergeer een functie die bij de omroepverenigingen thuishoort. 'Bij opheffing van de NPS moet hun budget dan ook voornamelijk bij de omroepverenigingen terecht komen. Wanneer de omroepen die functie niet naar behoren uitvoeren, moeten zij daarop worden afgerekend. Ruil de ingesleten, vanzelfsprekende licentieverlenging daarom in voor een bonus/malus regeling: op basis van een breed scala aan criteria moeten omroepverenigingen afgerekend worden.'

De SP is blij dat het kabinet het voorstel van Agnes Kant uitvoert en de jeugdblokken reclamevrij maakt. Het is echter jammer dat het kabinet wel meer reclame op andere momenten wil. Vergeleken met andere landen heeft Nederland een zeer goedkoop publiek bestel. Meer reclame is onwenselijk, er kan beter gekozen worden voor een compenserende investering.

bron:SP