In 2006 zou nagenoeg iedereen te maken krijgen met een koopkrachtverbetering. In de Volkskrant van vandaag blijkt dat honderdduizenden kostwinners, gepensioneerden, ambtenaren en onderwijzers er in inkomen op achteruit gaan. Ook bij de meldlijn van de SP over het inkomen in 2006 komen verontrustende geluiden binnen over een achteruitgang van tientjes tot soms tweehonderd euro per maand. SP-Kamerlid Jan de Wit heeft het kabinet om opheldering gevraagd.

De hogere ziektekostenpremie is één van de grote boosdoeners. Ook de lage
zorgtoeslag of het ontbreken van de zorgtoeslag en het wegvallen van de tegemoetkoming van de werkgever maken dat het inkomen er per saldo op achteruit gaat.
Deze gevolgen komen niet allen bij een enkele groep terecht, maar bij zeer veel mensen in totaal verschillende situaties. Van gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en ambtenaren tot gezinnen met kinderen boven de 18 jaar, arbeidsongeschikten en kleine zelfstandigen. Deze forse inkomensachteruitgang wordt onvoldoende gecompenseerd door het wegvallen van de OZB-belasting en de voorlopige teruggave van ziektekosten.

Tweede-Kamerlid Jan de Wit heeft de ministers Zalm, De Geus, Hoogervorst en Remkes gevraagd om uitleg te geven over de inkomensachteruitgang van veel mensen. Hij wil dat de bewindslieden met voorstellen komen om deze achteruitgang te compenseren. In een debat zal de SP de ministers ter verantwoording roepen over hun eerdere uitspraken over de inkomensgevolgen.
bron:SP