Komende donderdag zal SP-Kamerlid Arda Gerkens tien voorstellen doen aan de regering om verkeersemissies versneld terug te dringen. Het is droevig gesteld met de luchtkwaliteit, vandaar dat maatregelen niet langer uit zouden mogen blijven. De regering is volgens de SP met haar Nota Verkeersemissies lang niet ambitieus genoeg en pakt hiermee de problemen niet adequaat aan. Zo zou de overheid moeten beginnen met het verschuiven van de kosten van autogebruik door afschaffing van de motorrijtuigenbelasting.

Verkeer is een van de voornaamste bronnen voor vervuiling. Uitlaatgassen zorgen voor 5000 doden per jaar, vijf keer meer dan het aantal verkeersdoden. Zonder de mobiliteit van mensen in te perken is er al veel tegen te doen. De SP wil de mobiliteitsmogelijkheden van mensen gegarandeerd zien en tegelijk de verkeersvervuiling reduceren. Van belang is dus dat minder vervuilend vervoer (waaronder openbaar vervoer) gestimuleerd wordt en meer vervuilend vervoer ontmoedigd wordt.

Arda Gerkens Arda Gerkens: "Het beleid van de regering is gericht op de verre toekomst en op Europese afspraken. Zo hard als dit kabinet aan de vermindering van verkeers- slachtoffers werkt, zo laks gaat zij om met slachtoffers van uitlaatgassen. Wij stellen voor haast te maken met verbeteringen en in ieder geval uiterlijk per 1 januari 2006 een aantal concrete maatregelen in te voeren."

De voorstellen van de SP:

1. De motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft. In de plaats hiervan zullen de brandstofkosten verhoogd worden. De kosten voor de automobilist worden verschoven van autobezit naar autogebruik.

2. De accijnzen van minder vervuilende brandstoffen worden verlaagd, in sommige gevallen tot nul procent om schone techniek te bevorderen. Meer vervuilende brandstoffen zoals diesel en benzine zullen zwaarder worden belast.

3. De overheid moet het goede voorbeeld geven en alle nieuwe overheidsauto's op milieuvriendelijke brandstof (plantaardige olie, bio-ethanol, waterstof of aardgas) laten rijden. Hiermee worden technologische verbeteringen extra gestimuleerd.

4. Er komen grenzen (van minimaal 8 kilometer per liter brandstof) aan het maximale verbruik van nieuwe personenauto's.

5. Roetfilters moeten op alle dieselauto's verplicht worden.

6. Bij de leefbaarheidknelpunten (nu tien trajecten) zal de maximumsnelheid op snelwegen 80 kilometer per uur zijn.

7. Gebouwen voor kwetsbare groepen moeten op minimaal 150 meter afstand liggen van snelwegen. In bestaande gevallen waar dat anders ligt dient te overheid versneld mee te werken aan mogelijkheden voor herhuisvesting.

8. Openbaar vervoer moet gestimuleerd worden in plaats van gekort. Bezuinigingen in het openbaar vervoer moeten teruggedraaid worden.

9. Kerosine wordt voortaan fiscaal hetzelfde behandeld als benzine.

10. Nieuwe Nederlandse schepen en treinen zullen aan aangescherpte criteria voor NOx uitstoot en zwavelgehalte moeten voldoen.

bron:SP