Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat ruim de helft van alle kinderen in het basisonderwijs werkt met verouderde lesmethoden. SP-Kamerlid Fenna Vergeer denkt dat geld een grote rol speelt in de afweging om het lesmateriaal te vernieuwen. 'Er zijn scholen die nieuwe boeken simpelweg niet kunnen betalen. Daardoor zijn er kinderen die aardrijkskunde leren uit boeken waarin de Sovjet-Unie nog bestaat.'

Het onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van de educatieve uitgeverijen (GEU) uitvoerde toont aan dat bijna een miljoen kinderen in het gewoon en speciaal basisonderwijs les krijgen met sterk verouderde methoden. Meer dan 400.000 kinderen leren aardrijkskunde uit boeken waarin de Sovjet-Unie en de DDR nog bestaan. Hoewel met de invoering van de euro veel scholen zijn overgestapt op nieuwe methoden voor rekenen en wiskunde, zijn er nog altijd 80.000 kinderen die leren rekenen met de gulden.

SP-Kamerlid Fenna Vergeer ergert zich aan de verouderde methoden: 'Hoe is het mogelijk dat er kinderen zijn die les krijgen uit boeken, die meer dan tien jaar geleden ook al gebruikt werden? Is dit wat de ministers van Onderwijs en Economische Zaken bedoelen met versterking van de kenniseconomie?'

Vergeer denkt dat geld een belangrijke rol speelt in de afweging om lesmateriaal te vernieuwen. 'Scholen worden in sommige gevallen gedwongen te kiezen tussen nieuwe boeken en nieuwe stoeltjes voor de kinderen. Dat er dan gekozen wordt voor de veiligheid, waarop scholen direct worden afgerekend, is alleszins begrijpelijk. Eigenlijk zou een school niet voor die keuze moeten komen te staan. Er moet genoeg geld zijn om het onderwijs in alle opzichten goed te laten zijn.'

Vergeer heeft vandaag vragen gesteld aan minister Van der Hoeven. Zij vraagt onder andere hoe de minister er voor gaat zorgen, dat alle kinderen onderwijs krijgen die aansluit bij de actuele ontwikkelingen en die recht doet aan ontwikkelingen in de manier van leren.

bron:SP