De SP vindt de voorbereidingen op een mogelijke vogelgrieppandemie tekort schieten. Vooralsnog gaat het vooral om een veterinair probleem en is de dreiging gering dat het naar mensen overslaat. Maar we moeten er volgens Tweede-Kamerlid Krista van Velzen wel volledig op voorbereid zijn, anders ben je straks te laat. 'Dat er nog steeds geen distributieplan klaar ligt, is onbegrijpelijk. Ik wil dan ook van de verantwoordelijke ministers onmiddellijk hun zaken op orde brengen.'

Het lijkt onafwendbaar dat de vogelgriep ook Nederland bereikt. Dat betekent dat boeren en ruimers het risico lopen besmet te raken via het pluimvee. Zij moeten dan preventief over het antivirale middel Tamiflu kunnen beschikken en dat moet supersnel worden gebruikt, wil het effect hebben. Het distributieplan voor Tamiflu is echter, ruim vijf maanden na de ontdekking van het eerste vogelgriepslachtoffer in Azië, nog steeds niet gereed.

Hoewel de kans gering is, kunnen we niet uit sluiten dat het vogelgriepvirus muteert tot een variant waarbij de besmetting van mens op mens gaat. Dan is een grieppandemie onafwendbaar en worden wereldwijd miljoenen doden gevreesd. Huisartsen zijn tot dusver echter nauwelijks ingelicht hoe te handelen bij zowel bedrijfsgeneeskundige besmettingen, (van dier op mens) als bij het uitbreken van een grieppandemie. Zij klagen terecht dat er niet met hun, maar slechts over hun gecommuniceerd wordt. Van Velzen: 'De te kort schietende voorbereiding is te gek voor woorden. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom nog amper informatie wordt verstrekt en er nog geen sluitende distributieplannen klaarliggen. De ministers hadden alle tijd, maar lijken nog steeds op hun handen te zitten.'
Bij een eventuele pandemie worden in Nederland zo'n vijf miljoen zieken verwacht en dan is een goed uitgewerkt scenario van levensbelang. Naar schatting zal een kwart van de huisartsen zelf ziek worden en bovendien kunnen zij hun reguliere werk niet laten liggen. Het is dan ook nog maar de vraag of bij een uitbraak de huisartsen hiermee belast kunnen worden. Van Velzen wil ook van minister Hoogervorst weten of alle GGD'en al rampoefeningen hebben gehouden met andere betrokken partijen en of alle ziekenhuizen goede plannen klaar hebben liggen.
bron:SP