Reisbureaus in Nederland lichten hun reizigers nog steeds niet voor over de risico's van reizen naar met vogelgriep besmette gebieden. Uit een steekproef van de SP blijkt dat reisbureaus geen instructies hebben gekregen en volgens hen is de situatie in een land als Turkije volstrekt veilig. De bevindingen zijn volgens SP Tweede-Kamerlid Van Velzen onthutsend, omdat minister Veerman haar meerdere malen heeft verzekerd dat alle reisbureaus geïnstrueerd zijn.

'De vogelgriep is onder controle', 'Turkije is vrij van vogelgriep' en 'Je kunt gerust kippenpootjes meenemen', werd geantwoord, evenals 'het is veilig, het is allemaal politiek'. Drie op de tien reisbureaus hadden bovendien geen idee waar reizigers meer informatie konden krijgen.
Veerman legde eerder een motie van de Kamer naast zich neer die vroeg om desinfecterende matten op vliegvelden. In plaats daarvan beloofde hij veel scherper toezicht op vliegvelden en adequate informatieverstrekking van reisbureaus aan reizigers. Van Velzen: 'Dit is de derde keer dat ik een steekproef doe in vier maanden en de situatie is geen spat verbeterd. De lakse manier waarop reisbureaus omgaan met hun plicht is alarmerend. Veerman moet ze dan ook direct op hun verantwoordelijkheid wijzen.'
bron:SP