Het jaarlijkse Volkskrant-onderzoek, dat aantoont dat topsalarissen in 2005 met gemiddeld 10% zijn gestegen, laat volgens de SP zien dat nieuwe maatregelen nog steeds nodig zijn. Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang stelt dinsdag in de Kamer voor om de Ondernemingsraad voortaan instemmingsrecht te geven bij de vaststelling van topsalarissen. Hiermee kan voorkomen worden dat bestuurders beloningen krijgen waarvoor geen draagvlak is.

Irrgang: 'In veel bedrijven wordt het lager personeel gevraagd hun looneisen te matigen door bestuurders die zelf hun beloning jaarlijks met 10% of veel meer zien stijgen. De Code Tabaksblat is te zwak en wordt te vrijblijvend opgevat, transparantie leidt eerder tot hogere dan tot lagere topsalarissen en de gewetensfunctie van veel bestuurders lijkt ook zeer beperkt. Het is volstrekt duidelijk dat de graaicultuur blijft bestaan als we geen verdere maatregelen nemen. Door de Ondernemingsraad instemmingsrecht te geven, kunnen de werknemers zelf ingrijpen als de beloningen te gortig worden.' Behalve voor instemmingsrecht pleit de SP ook voor fiscale maatregelen tegen excessieve topinkomens. Dat kan door bedrijven met exorbitante salarissen meer winstbelasting te
laten betalen.

bron:SP