De SP gaat woensdag voorstellen te wachten met goedkeuring van het verdrag voor toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU. Volgens Kamerlid Harry van Bommel is op dit moment niet te beoordelen of beide landen in 2007 of 2008 aan alle eisen voor de toetreding voldoen. 'Het is een sprong in het duister,' aldus Van Bommel.

Van Bommel: 'In beide landen zijn grote problemen met corruptie binnen openbaar bestuur en rechtspraak. Weliswaar is nieuwe wetgeving aangenomen om dit te bestrijden, maar deze wordt slecht uitgevoerd.' Een tweede bezwaar geldt de arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten. 'Hoewel beperkingen zijn op te leggen, blijkt uit de gevolgen van de toetreding van Polen dat dit in de praktijk nauwelijks werkt,' stelt Van Bommel. 'Door de enorme loonverschillen tussen de Oost-Europese staten en Nederland is die arbeidsmigratie begrijpelijk, maar we kunnen de negatieve gevolgen niet negeren. Volgens recent onderzoek van de SP leidt het tot aanzienlijke concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt en voor bijvoorbeeld aannemers. Vooral de komst van zelfstandigen zonder personeel, die andere arbeidsvoorwaarden kennen dan de onze, blijkt in de praktijk niet tegen te houden als een land eenmaal EU-lid is.' De voorspelling van de regering was dat na de laatste toetreding ongeveer 24.000 arbeidskrachten naar Nederland zouden komen, maar inmiddels werken ongeveer 100.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa legaal en illegaal in Nederland, vooral Polen.
De SP wil goedkeuring van het verdrag tot toetreding uitstellen tot na verschijning van het rapport van de Europese Commissie over de gemaakte vorderingen in beide landen. Daarnaast wil de partij van de regering garanties dat de arbeidsmigratie aan banden zal worden gelegd.
bron:SP