SP Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang wil dat minister Brinkhorst snel reageert op de beschuldiging van twee economen van het gerenommeerde instituut SEO dat de minister vorig jaar 400 miljoen euro te veel betaald heeft aan Shell en ExxonMobil bij de aankoop van het hoofdtransportnet voor gas.

De aankoop vond plaats in het kader van de splitsing van de Gasunie in een transportbedrijf (GTS) en een handels- en productiebedrijf. Brinkhorst is destijds niet ingegaan op het verzoek van een aantal Kamerleden, waaronder Fenna Vergeer (SP), om een onafhankelijke contraexpertise te laten uitvoeren naar het onderhandelingsresultaat met Shell en ExxonMobil.

Vergeer vroeg tijdens het overleg op 20 januari 2005 '...of de minister kan ingaan op de totstandkoming van de 2,78 miljard euro voor het transportnet, een bedrag dat haar aan de riante kant lijkt' en verder '...om de inschakeling van een onafhankelijke instantie, voor het uitvoeren van een waardering van het gastransmissienet.' Ook de Kamerleden Hessels (CDA) en Vendrik (GL) deden dit voorstel, waarbij gesuggereerd werd om de Algemene Rekenkamer hiermee te belasten.
De minister ging niet in op de suggestie van de Kamerleden: hij was ervan overtuigd dat er niet te veel was betaald; het ministerie had zich op verschillende wijzen laten adviseren. De economen Aalbers en Poort concluderen nu in het Financieel Dagblad dat óf de overnamesom destijds niet gebaseerd is op een goed onderbouwde inschatting van de waarde van de gasleidingen, óf dat er handjeklap gespeeld is met Shell en ExxonMobil.
bron:SP