Tweede-Kamerlid Krista van Velzen heeft minister Donner (Justitie) vrijdagavond gevraagd  om een diepgravend onderzoek naar de verdwijning van het strafdossier van de Pakistaanse kerngeleerde Abdul Qadeer Khan. De paperassen zijn niet meer te vinden in het archief van de rechtbank Amsterdam, waar hij in 1983 werd veroordeeld wegens diefstal van geheime informatie over kernwapens van het Almelose Urenco. Leeser-Gassan, vertrekkend vice-president van de rechtbank in Amsterdam, suggereert dat de CIA een rol heeft gespeeld bij deze verdwijning.

Rechters en de archivaris hebben geen idee waar het dossier is gebleven. Leeser-Gassan vindt het 'verbijsterend en ongehoord voor ons' dat iemand kennelijk een dossier kan laten verdwijnen. Zij vermoedt nu dat dit te maken heeft met de bemoeienissen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in deze kwestie.

SP-woordvoerder Van Velzen houdt zich al jaren bezig met de zaak-Kahn. Dat hier een zeer schimmig spel wordt gespeeld, is haar al langer duidelijk, maar ook zij werd verrast door het opmerkelijke nieuws. 'Ik wil opheldering van minister Donner over de gang van zaken en vooral over eventuele inmenging van de CIA in het Nederlandse strafproces. Er dient een zeer serieus onderzoek te komen naar de verdwijning van het strafdossier. We hebben het hier niet over mapje x-duizend over een willekeurige fietsendief, dat bij een verhuizing
achter een archiefkast kan vallen. Het betreft hier een zeer belangrijke strafzaak, waarin het gaat om het werken aan een nucleair arsenaal voor verwerpelijke dictaturen. Hier is echt een diepgravend onderzoek op zijn plaats.'

Van Velzen heeft, behalve opheldering over het dossier en de Amerikaanse bemoeienis, aan Donner gevraagd of Nederland alsnog vervolging van Kahn kan instellen. 'We hebben het over het stelen van staatsgeheimen, teneinde dictaturen te voorzien van kernwapens. Ik mag toch hopen dat dit niet verjaart. En als dit wel het geval is, moeten we dit natuurlijk onmiddellijk veranderen.'

bron:SP