SP-Kamerlid Krista van Velzen wil vandaag bij het mondeling vragenuur opheldering van minister Dekker over haar zwalkgedrag rond de salarissen van de directeur-bestuurders van woningcorporaties. Van Velzen: 'Dekker leek gisteren in een opinieartikel in de Volkskrant van plan om eindelijk een einde te maken aan de explosie van de loonkosten bij de corporatietop, maar nog geen 24 uur later werd via haar ministerie de keutel weer ingetrokken. Ik wil Dekker graag steunen, maar dan wel de Dekker van gisteren.'

Dekker schreef maandag letterlijk in de opinieartikel in de Volkskrant: 'De corporaties werken met maatschappelijk kapitaal. Daarbij past een gematigd salarisniveau, juist voor directie en bestuur.' schreef de minister letterlijk in de Volkskrant van gisteren. En iets verderop: 'De weg van zelfregulering blijkt - alle beloftes ten spijt- niet tot voldoende resultaat te leiden.'

Vanmorgen heeft de minister echter laten weten dat ze helemaal niets wil doen aan de hoogte van de salarissen. Ze wil alleen via het wetsvoorstel Remkes regelen dat de corporaties niet langer de publicatieplicht op de directeurssalarissen kunnen ontduiken. Dat is geen enkele garantie voor matiging. Immers 46 van de 50 grootste corporaties hebben hun salarissen wà©l vrijgegeven en daarbij zitten al 72 directeuren die mà©à©r verdienen dan de minister president. Die verdient overigens geen 160.000 euro maar 122.800 euro per jaar.

Van Velzen wil daarom dat Dekker niet alleen een publicatieplicht regelt, maar juist regels stelt aan de betaling, zoals ook het geval was voor 2000, toen de salarissen van directeuren geregeld waren in de CAO voor woningcorporaties.

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular