De SP wil dat de niet-militaire taken en een groot deel van het personeel van de
koninklijke marechaussee worden overgeheveld naar de politie. De Marechaussee zou zich moeten concentreren op de rol als militaire politie, de niet-militaire taken als
grensbewaking kunnen dan worden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang legt dit plan vandaag voor aan de regering bij de begrotingsbehandeling van dat ministerie.

Belangrijkste argumenten voor de overheveling zijn de behoefte aan meer blauw op straat, in combinatie met de lage werkdruk bij de marechaussee. De niet-militaire taken is volgens de SP bij de krijgsmacht niet op zijn plaats en de huidige taakverdeling leidt tot versplintering die de aansturing onnodig ingewikkeld maakt.

bron:SP