SP-Kamerlid Jan de Wit bepleit een parlementair onderzoek naar de chaos die bij het UWV is ontstaan rond de herbeoordeling van WAO-ers. De keuringsartsen verwijten de UWV-top dat die zich blind staart op cijfers en de menselijke maat uit het oog is verloren. Dit gebeurde onder druk van minister De Geus en de rechtse partijen in de Kamer. De Wit: 'De onrechtvaardigheid die wij eerder hebben gesignaleerd, kan niet langer door de rest van de Kamer worden genegeerd.'

De keuringsartsen zitten in de knel en staan lijnrecht tegenover de top van het UWV,
onthulde RTL Nieuws vrijdag. Zij kunnen hun vak niet uitvoeren door de druk die minister De Geus en de meerderheid van Tweede Kamer uitoefenen om het aantal WAO-ers omlaag te krijgen. 'Dat een minister medici dwingt tot handelen dat niet in overeenstemming is met hun eed, lijkt mij reden genoeg voor een parlementair onderzoek,' stelt De Wit.

De herbeoordeling van WAO-ers is op 1 oktober 2004 gestart en vindt plaats tegen ongemeen strenge eisen. De helft van de 55.000 herbeoordeelden is de uitkering grotendeels of helemaal kwijt, velen belandden in de bijstand. De Wit: 'Het UWV lijkt het Lourdes van de Lage landen: je gaat er ziek naar toe en komt er beter uit. Alleen: dit is een papieren werkelijkheid. De mensen en hun perspectieven staan niet centraal, het gaat alleen nog maar om politieke streefcijfers. De herkeuringen moeten stoppen en het parlement moet uitzoeken hoe De Geus en het UWV zo konden ontsporen.'

bron:SP