SP-Kamerlid Agnes Kant wil een permanente campagne om het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onder de aandacht te brengen. 'We moeten mensen stimuleren bij vermoeden van kindermishandeling melding te doen bij het AMK.' Eerder had een tijdelijke campagne effect, maar na het stopzetten ervan is het aantal meldingen weer gedaald.

Kant: 'Kindermishandeling vergalt de toekomst van kinderen. Snel ingrijpen is daarom van groot belang. Dit kan alleen als er vroegtijdig melding gemaakt wordt, dus dat moeten we bevorderen.' De SP heeft staatssecretaris Ross (Welzijn) gevraagd een permanente campagne te ontwikkelen om de bekendheid van het AMK te vergroten en mensen duidelijk te maken dat bij een vermoeden van kindermishandeling aan de bel getrokken moet worden.

bron:SP