De SP gaat ervan uit dat leden van het kabinet even streng zijn voor zichzelf, als voor asielzoekers. De commissie-Havermans onderzocht de zogeheten Congo-kwestie en concludeerde dat er wel degelijk gegevens over ex-asielzoekers in het Afrikaanse land terecht zijn gekomen. Tweede-Kamerlid Jan de Wit: 'Wanneer vluchtelingen totaal verkeerde informatie geven over zichzelf en hun handelen, wordt dat volstrekt onacceptabel gevonden. Nu minister Verdonk het parlement met grote stelligheid meermaals verkeerd heeft geïnformeerd, zou het hypocriet zijn om haar daar niet op af te rekenen.'

Minister Verdonk heeft in antwoord op Kamervragen van de SP glasharde garanties gegeven dat geen informatie over teruggestuurde asielzoekers wordt overhandigd aan de autoriteiten in Congo. In een Kamerdebat in februari 2005 heeft Verdonk deze ontkenning nog tien maal herhaald. Het rapport van de commissie-Havermans maakt vandaag duidelijk dat dit wel is gebeurd. Daarmee heeft Nederland asielzoekers in direct gevaar gebracht. Het regime in het Afrikaanse land arresteert en mishandelt mensen waarvan het denkt dat het ex-asielzoekers zijn, omdat die de reputatie van het land zouden beschadigen in het buitenland. Op welke gronden precies asiel is gezocht, is voor de Congolese autoriteiten niet van belang.

bron:SP