Spaarbeleg gedagvaard door Sprintplan-beleggersDeze week werd bekend dat Stichting SPiRiT Spaarbeleg heeft gedagvaard
namens ruim 450 gedupeerde bezitters van een SprintPlan en een claim
heeft ingediend voor het

terugvorderen van de totale inleg. De deelnemers aan deze gezamenlijke (dus geen

collectieve) rechtszaak hebben allen SPiRiT persoonlijk gemachtigd, teneinde
één totale claim te kunnen indienen. De stichting werd begin dit jaar
opgericht door leden van de Werkgroep SprintPlan, één van de vele
werkgroepen van belangenvereniging Payback. De stichting heeft als enig
doel het aanspannen van deze rechtszaak.

Mr. Erik van Emden, advocaat van Stichting SPiRiT:
Ook Spaarbeleg beschikte destijds niet over een vergunning in zin van
artikel 9 van de WCk. Met  professor Nick Huls, wiens mening
hierover afgelopen vrijdag werd gepubliceerd in het Nederlandse
Juristenblad, is hij daarom van mening dat ook dit moet leiden tot
nietigverklaring van de afgesloten SprintPlan-overeenkomsten. Dit
product betreft immers het afsluiten van een lening, die door
Spaarbeleg vervolgens werd geïnvesteerd in het Aegon GarantieFonds.

Het product SprintPlan werd door Spaarbeleg, een volle dochter van
Aegon Bank N.V. en gevestigd in Nieuwegein, in de jaren 1998 tot 2001
gepromoot onder traditionele
spaarders, door Spaarbeleg nog steeds hardnekkig aangeduid met -
beleggers -. Van dit product, dat inderdaad bedrieglijk veel op een
spaarplan lijkt, werden ca 100.000
contracten verkocht.

Mr Erik van Emden vervolgt: Dit leaseproduct valt buiten de
Duisenberg-regeling, omdat het een beperkt risico zou inhouden en geen
restschuld zou kunnen opleveren. De verliezen kunnen desalniettemin
enorm oplopen, getuige de situatie van een echtpaar dat 5 SprintPlannen
afsloot en aldus de gehele inleg van ruim Euro 81.000 volledig in rook
zag opgaan.
Dit echtpaar, dat eveneens mr. Erik van Emden van Bosselaar&Strengers Advocaten uit
Utrecht inschakelde, werd onlangs door de rechter geheel schadeloos gesteld omdat
Spaarbeleg de zorgplicht heeft geschonden.

Het veel gebruikte argument, dat dit allemaal niet aan de orde zou zijn
gekomen als de beurzen maar waren gestegen, wordt door beide
bestuursleden van SPiRiT, Hans Fokkenrood en Wim Krommendam, van de
hand gewezen: de kwaliteit van een paraplu wordt immers pas duidelijk
zodra het regent. Nog steeds melden zich mensen bij ons, die er nu pas
achterkomen dat ze, in plaats van een goed gevuld spaarvarken, een hoop
gebakken lucht hebben overgehouden, aldus beide bestuursleden. De
brieven die we ontvangen zijn vaak schrijnend. Veel ouderen die iets
opzij wilden zetten voor na hun pensionering en zelfs minderjarigen die
hun met bijbaantjes zuur verdiende geld de mist zien ingaan. Naast het
verlies van het geld zijn de mensen nog het meest verbijsterd over het
feit dat dit in Nederland zo maar kan en dat een zo gerenommeerd
bedrijf als Aegon zich met dergelijke
praktijken inlaat.

18)Het product is dan ook totaal ongeschikt voor mensen die een
spaardoel voor ogen hebben en het zich niet kunnen veroorloven om het
geld te verliezen, zo vervolgen beide bestuursleden. SprintPlan werd
echter gepresenteerd als kant-en-klaar-product. Geen omkijken meer naar
dus, want de professionals van Aegon weten immers van de hoed en de
rand, zo jubelden de brochures. Verzuimd werd echter te vermelden, dat
deze snel accelererende - sportwagen - deze eigenschap paarde aan die
van onze roemrijke DAF, namelijk het vermogen om even hard vooruit als
achteruit te kunnen. Kijkend naar de statistiek achter SprintPlan en de
ook destijds bekende risicos, kan de conclusie geen andere zijn dan dat
Spaarbeleg een auto verkocht, waarvan men wist dat die waarschijnlijk
het einde van de straat niet zou halen.

Ondertussen begint Spaarbeleg sterke dexiaanse trekjes te vertonen. De
laatste tijd is er een ware incassogolf in gang gezet, waarbij in
strijd met de WCk, ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening
worden gebracht door het ingeschakelde Interim Justitia. Opvallend is
eveneens, dat Spaarbeleg nu weigert inzage te verschaffen in de
persoonlijke gegevens van gedupeerden. Spaarbeleg weigert bijvoorbeeld
om kopieën te verstrekken van de destijds ondertekende
inschrijfformulieren, die hier doorgaan als ondertekening van de
overeenkomst zelf.

Spaarbeleg zal worden gedagvaard op meerdere gronden. De belangrijkste
hiervan zijn, handelen in strijd met de WCk en het niet beschikken over
een juiste vergunning in verband hiermee, het schenden van de
zorgplicht en het totstandkomen van de contracten onder invloed van
dwaling.

Bron: Stichting SpiritComments are closed.
%d bloggers liken dit: