Spaarloon zonder voorwaarden opneembaarHet kabinet gaat een voorstel indienen om de blokkeringsperiode van het spaarloon aan te passen. Een werknemer kan hierdoor het spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 met ingang van 1 september 2005 zonder fiscale gevolgen opnemen. Het doel hiervan is burgers te bewegen meer te consumeren zodat de economie kan aantrekken.

Spaarloon mag gedurende ten minste vier jaar niet ter beschikking van de werknemer komen. Hierop gelden enkele wettelijke uitzonderingen. Op dit moment geldt een wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004. Met het kabinetsbesluit vervalt de wettelijke blokkeringsverplichting met terugwerkende kracht tot 1 september 2005.

Of het spaarloon ook feitelijk zal worden gedeblokkeerd is een zaak tussen de uitvoerder van een spaarloonregeling en de individuele werknemer. Als een werknemer over het spaarloon kan beschikken, is de vrijstelling in box 3 niet meer van toepassing (de vrijstelling geldt namelijk alleen voor geblokkeerd spaarloon). Als partijen zich daarentegen aan het contract houden en het spaarloon gewoon op een geblokkeerde rekening blijft staan, is de vrijstelling wel van toepassing. Daarbij is niet van belang of de uitvoerder van de spaarloonregeling bereid is om mee te werken aan deblokkering mocht de werknemer dat verzoeken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006. Dus indien je wil deblokkeren, wees er snel bij!!

bron:CNVComments are closed.
%d bloggers liken dit: