Minister Kamp (Defensie) introduceert een procedure om ernstige voorvallen bij militaire operaties te reconstrueren. Deze procedure geldt ook voor het onderzoek naar het helikopterongeval van 26 juli in Afghanistan. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Stappen
De procedure na ernstige voorvallen tijdens operaties bevat de volgende stappen:
-In de eerste uren wordt geprobeerd informatie te verzamelen over de toedracht, de ernst van het voorval en het aantal slachtoffers.
-Deze basisinformatie wordt openbaar gemaakt, zodra deze voldoende geverifieerd is. In de uren daarna volgen de nodige aanvullingen.
-Een of twee dagen na het voorval, stopt Defensie in principe met het geven van informatie totdat de uitkomsten van verder onderzoek bekend zijn. Dit moet voorkomen dat steeds flarden informatie bekend worden gemaakt zonder duidelijke samenhang. Pers, parlement, ministerie en bewindslieden moeten zich daarbij terughoudend opstellen.

Commissie
Het onderzoek van een kleine commissie vormt de kern van de procedure. Dit moet snel een stabiel beeld geven van de gebeurtenissen. Een snelle en betrouwbare reconstructie is in het belang van collega's, familieleden, parlement en pers. Aan de commissie kunnen ook externe deskundigen deelnemen. Een interne klankbordgroep ondersteunt de commissie onder meer bij het formuleren van de onderzoekvragen. Dit moet mede garanderen dat alle invalshoeken worden belicht. De commissie krijgt toegang tot alle relevante plaatsen, personen en informatie. De Commandant der strijdkrachten treft de benodigde maatregelen in het inzetgebied.

Bevindingen
De resultaten van het onderzoek worden zo snel mogelijk aan de Kamer gepresenteerd. Minister Kamp voegt daaraan zijn beoordeling toe. Ook beschrijft hij de eventuele maatregelen die op basis van de bevindingen worden genomen.

Bron:MinDef