De ministerraad heeft deze week het nieuwe wetsvoorstel Werken aan winst 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt de raad een pakket lastenverlichtende maatregelen voor het bedrijfsleven aan dat een stuk verder gaat dan aanvankelijk was aangekondigd en waarvan het midden- en kleinbedrijf nog meer profiteert. Bedrijven met een jaarwinst tot 25.000 euro betalen in 2007 20 procent vennootschapsbelasting. Voor bedrijven met een fiscale winst tussen 25.000 en 60.000 euro gaat het tarief verder omlaag met 1,5 procent. Hiertoe wordt een extra opstapje in de vennootschapsbelasting geïntroduceerd van 23,5 procent. De eerder aangekondigde winstvrijstelling in de inkomstenbelasting wordt opgetrokken van 9 tot 10 procent.
Deze extra belastingverlagingen zijn bijna exclusief gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het pakket wordt gefinancierd door een verhoging van het algemene tarief in de vennootschapsbelasting van 25 naar 25,5 procent. Het kabinet introduceert volgend jaar eveneens de zogenaamde octrooibox, een extra laag belastingtarief van 10 procent ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van kennis. Ook deze octrooibox is in het bijzonder geschikt gemaakt voor het mkb.
 MKB-Nederland is verheugd dat het kabinet - na eerdere, minder gunstige  lastenverlichtingsoperaties voor het mkb in 2004 – er thans in is geslaagd een pakket aan belastingverlagingen te ontwikkelen dat zowel goed is voor het vestigingsklimaat in Nederland als voor individuele binnenlandse bedrijven. Voorgaande lastenverlichtingsoperaties waren in de praktijk vaak een sigaar uit eigen doos. Met de nu aangekondigde feitelijke lastenverlichting investeert het kabinet daadwerkelijk in de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de introductie van de (mkb-vriendelijke) octrooibox ziet MKB-Nederland als een echte investering in de kenniseconomie. De ondernemersorganisatie gaat ervan uit dat de al licht ingezette economische groei met deze maatregelen volgend jaar verder zal worden versterkt. Dat er geen geld meer zal zijn voor openbaar vervoer naar de binnensteden, scholing van vakmensen en beveiliging van kleinschalige industriegebieden moet op de koop worden toegenomen.
bron:MKB