De VWA heeft onderzoek gedaan naar activity toys, dat zijn speeltoestellen voor privà©-gebruik. Uit dat onderzoek blijkt dat 65% van de onderzochte toestellen technische tekortkomingen heeft! Ondanks deze technische tekortkomingen zijn er geen toestellen uit de markt gehaald omdat er geen acuut gevaar is voor de veiligheid. De VWA zal de branche er op wijzen deze tekortkomingen te verbeteren en controleert in 2006 of er ook verbeteringen zijn aangebracht.

De VWA houdt toezicht op de technische kwaliteit van speeltoestellen. Ouders en verzorgers kunnen toezien op veilig speelgedrag van kinderen en zo ook bijdragen aan vermindering van het aantal ongevallen in de privà©-sfeer. Op de VWA website zijn daarom tips voor veilig spelen opgenomen.

Activity toys onderscheiden zich van professionele speeltoestellen doordat zij vaak lichter geconstrueerd zijn en meestal als bouwpakket worden verkocht in speelgoedzaken en bouwmarkten. Jaarlijks vinden zon duizend behandelingen plaats op de Eerste Hulp afdelingen van ziekenhuizen na een ongeval met een activity toy. De combinatie van de ongevallen en de totstandkoming van een nieuwe norm eind 2004 voor speelgoed vormen de aanleiding voor het onderzoek. Er is gecontroleerd bij bouwmarkten, tuincentra en speelgoedwinkels. In 2006 zal de VWA opnieuw een aantal speeltoestellen onder de loep nemen.

bron:VWA