Spelen op kunstgrasvelden levert geen gezondheidsrisico's op. Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (Milieu) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De afgelopen maanden is er onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico's door het gebruik van rubberinstrooimateriaal in voetbalvelden van kunstgras. Naar aanleiding van de onrust over dit onderwerp heeft staatssecretaris Van Geel het RIVM verzocht advies te geven over de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's van de rubberkorrels.

Autobanden
Bij voetbalkunstgrasvelden worden rubberkorrels als instrooimateriaal gebruikt om het risico op huidbeschadigingen bij slidings te vermijden. De rubberkorrels worden vaak gemaakt van oude autobanden en bevatten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). PAK's kunnen kankerverwekkend zijn. Naar aanleiding van de onrust heeft Van Geel het RIVM gevraagd advies te geven over de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's. Het RIVM concludeert dat PAK's in zodanig geringe mate vrij komen dat dit geen aanleiding geeft tot een gezondheidsrisico. Om onzekerheden in de risico-inschatting zo veel mogelijk weg te nemen zijn de KNVB, het NOC NSF en de producenten van kunstgrasvelden momenteel bezig met een vervolgonderzoek naar de milieu- en gezondheidsrisico's. De ministeries van VROM en VWS participeren in dit onderzoek.

Europees verbod
Vanaf 1 januari 2010 mogen autobanden niet meer gemaakt worden met behulp van PAK's houdende procesoliën. Rubberkorrels uit deze autobanden bevatten dan ook geen PAK's meer. De Ministerraad van 30 juni 2006 heeft ingestemd met dit Europese verbod (27e wijziging richtlijn 76/769). Het besluit ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

bron:VROM