Vanaf zaterdag 25 februari tot en met vrijdag 10 maart rijden er bussen in plaats van treinen tussen Elst en Tiel. In opdracht van spoorbeheerder ProRail verbetert een aannemer gedurende deze periode het beveiligingssysteem van het spoor. Syntus zet ter vervanging van de treinen bussen in. Reizigers dienen rekening te houden met extra reistijd tot een half uur. De treinvervangende bussen vertrekken vanaf de voorzijde van de stations.

De vertrek- en aankomsttijden van de treinvervangende bussen zijn beschikbaar via www.syntus.nl. Tevens hangen op alle stations affiches met alle informatie over de bussen en worden de reizigers gedurende de gehele periode op alle stations via de omroep geïnformeerd.
Spoorwerkzaamheden
Aannemerscombinatie Starc (Strukton & Arcadis) verbetert in opdracht van ProRail het beveiligingssysteem van het spoor tussen Elst en Tiel. Onder andere worden langs de spoorbaan 45 relaiskasten en de daarop aangesloten kabels en leidingen vernieuwd. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de seinen buiten werking worden gesteld waardoor er geen treinen kunnen rijden.

De huidige beveiliging op het baanvak Elst-Tiel moet worden aangepast in verband met het in gebruik nemen van de Betuweroute. De Betuweroute werkt met een hoge spanning van de bovenleiding (25 kV) die een ongewenste invloed kan uitoefenen op de beveiligings- en communicatiesystemen van het bestaande spoor tussen Elst en Tiel. Om dit te voorkomen wordt het huidige beveiligingssysteem tussen Elst en Tiel aangepast en verbeterd.

De aannemer is in de zomer van 2005 reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In de periode van 25 februari tot en met 10 maart werkt hij alle dagen door en rondt daarmee het werk op het traject Elst-Tiel in één keer af. De werkzaamheden veroorzaken geen overlast voor omwonenden van het spoor.
Meer informatie

Reizigers kunnen meer informatie, ondermeer over de exacte vertrektijden van de bussen, verkrijgen via affiches op de stations of via de internetsite van Syntus: www.syntus.nl.
 
Bron: ProRail