Minister Dekker (VROM) stelt 7,9 miljoen euro beschikbaar voor het project Spoorzone Haarlem. Het gaat daarbij om de plannen voor de herinrichting van het stationsomgeving met ruimte voor zowel wonen als werken. Minister Dekker vindt dat het herinrichtingsplan de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad versterkt. De bijdrage komt uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie.

In het voorstel voor het stationsgebied, de zogenoemde Nieuwstad, kiest de gemeente voor ontwikkeling van de binnenstad met de bouw van duurdere woningen naast kantoren. Met het geld van VROM kan de directe omgeving van het station goed worden ingericht. De totale kosten voor het plan Nieuwstad bedragen 88 miljoen euro.

Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget. Eerder dit jaar ontvingen andere gemeenten al een bijdrage uit het BIRK-budget, waaronder Zaanstad (14 miljoen euro) en Tilburg (13,8 miljoen euro).

bron:VROM