Binnen de sport is grote onrust ontstaan over de geplande wijziging van de Wet op de Kansspelgelden. Deze wetswijziging zal ertoe leiden dat de georganiseerde sport in Nederland haar structurele aanspraak op de Lottogelden verliest.

Hierdoor lijkt het financiële draagvlak voor de basisinfrastructuur van de sport in Nederland onzeker te worden. Na het afschaffen van de structurele subsidies door VWS in 2004/5, zijn straks ook de Lottogelden niet meer gegarandeerd, terwijl de sport op dit terrein geen andere maatschappelijke financiers kent.
 
Tijdens een bijeenkomst op Papendal gaven voorzitters en directeuren van sportbonden aan dit een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling te vinden, die bovendien strijdig is met de Sportnota van VWS. In de Sportnota worden de Lottogelden als een eigen geldstroom van de sport bestempeld.
 
Lottogelden worden aangewend om de sportinfrastructuur deels te financieren en verder te ontwikkelen. VWS heeft aangegeven dat een sterke sportinfrastructuur een voorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van de Sportnota. De gewijzigde kansspelwetgeving zal het voor Staatssecretaris Ross dan ook moeilijker maken om haar doelen uit de Sportnota te realiseren.
 
bron:NOC*NSF