”Laten we gezamenlijk werk maken van werken in de sportvereniging!” Met deze woorden overhandigde Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF, tijdens het congres Sport Werkt! In Diemen, het stokje van het PRinS-project aan verschillende spelers in het veld van sport en werk. Onder hen waren niet alleen vertegenwoordigers van sportverenigingen en -bonden, maar ook van gemeenten en sportraden. Het congres Sport Werkt! is de afsluiting van het PRinS-project (Professionalisering in de Sport), het gezamenlijke initiatief van NOC*NSF en VWS met Randstad als partner. Tegelijkertijd is het congres de start van een nieuwe periode, waarin structurele versterking van sportverenigingen door middel van verdere professionalisering centraal staat. Erica Terpstra: “Professionalisering in de sport is 'minder moeilijk' dan het lijkt, maar het vraagt wel om aandacht en bewuste keuzes!”

Na een periode van 5 jaar komt voor de 15 pilotverenigingen een einde aan een intensieve periode van experimenteren met verenigingsmanagement. Een leerzame periode mèt resultaat! Verenigingsmanagement stáát, alhoewel in verschillende verschijningsvormen: van een sporttechnische- en coördinerende- tot een zuiver bestuurlijk/organisatorische invulling. Dat professionalisering in de sport doorzet, wordt ook benadrukt in de Rapportage sport 2006, die gisteren werd gepresenteerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit dit rapport blijkt dat het aantal mensen dat in loondienst was bij sportorganisaties, tussen 1987 en 2000 meer dan verdubbeld is.
 
Erica Terpstra: “De verenigingen zijn wakker geworden! Maar voor een echte verbreding van de professionalisering blijft een extra impuls nodig.” Zo zal er in de toekomst sterk ingezet moeten worden op meer fulltime banen in de sport. Daarom is het zo belangrijk dat alle partijen uit het veld sport en werk nauw samenwerken en de huidige ontwikkelingen met elkaar doorzetten. Cruciaal daarbij is dat de geleerde lessen van de afgelopen jaren op de juiste wijze in de praktijk worden gebracht.
 
NOC*NSF en Randstad, Partner in Sport, hebben daarom de kennis en ervaring met 5 jaar PRinS ( Professionalisering in de Sport) gebundeld in een praktische toolkit, met onder anderen een boek met praktijkverhalen van de 15 verenigingen die hebben deelgenomen en het evaluatierapport “Terugblik 5 jaar PRinS-pilots. Dé 'gereedschapskist' voor de verenigingen en intermediairs die het aanstellen van een beroepskracht overwegen. Voor meer informatie: www.sport.nl/vm.
 
bron:NOC*NSF