Zeven sportbonden presenteerden donderdag 30 juni tijdens een besloten bijeenkomst hun strategische marketingplannen. Samen met sportkoepel NOC*NSF en met steun van VODW Marketing (strategisch marketing adviesbureau) ontwikkelden zij de afgelopen maanden een eigen marketing visie, waarin de sporter centraal staat. Doel van de sportbonden is continu aan te sluiten op de marktwensen en daarmee het aantal aangesloten sporters flink te laten groeien.

De zeven sportbonden KNVB (voetbal), Watersportverbond, KNBB (biljart), NSV (Ski), NBB (bridge), KNGU (gymnastiek) en de NTFU (toerfiets), vormen de voorhoede van een veel grotere groep sportbonden die gefaseerd hetzelfde traject gaat afleggen. Deze week zijn 19 andere sportbonden van start gegaan die komend najaar hun marktvisie afronden.
 
Met de presentatie van hun individuele marketing plan hebben de zeven sportbonden een eerste mijlpaal bereikt. Nu volgt een belangrijke vervolgfase: de uitvoering. De basis hiervoor vormen vernieuwende sportconcepten die inspelen op de veranderende wensen van de sporter in Nederland.
Bijvoorbeeld door flexibilisering van competitievormen wil de sport een oplossing gaan bieden voor de steeds vollere agenda van de (sport)consument. Maar ook door de sterke punten van de vereniging (zoals sociale contacten en geborgenheid) te combineren met sport lifestyle concepten voor jongeren. Uitgangspunt van deze concepten is de levenstijl en beleveniswereld van jongeren, waarin muziek, maar ook kleuren en vormgeving van de sportaccommodatie een belangrijke rol gaan spelen. Een deel van deze initiatieven zal al in 2005 zichtbaar worden en moeten uiteindelijk leiden tot stijgende ledenaantallen bij de sportverenigingen en bonden.
 
Een laatste belangrijke peiler in de marketingplannen van de sportbonden is samenwerking. Tussen sportbonden onderling, maar ook op lokaal niveau in samenwerking met scholen, gemeenten, bedrijven en andere sportverenigingen.
 
Aanvullende ondersteuning kregen de deelnemende sportbonden van stagiaires van Speco (HBO-opleiding Fontys-hogeschool Tilburg), op basis van centrale afspraken die NOC*NSF met dit opleidingsinstituut heeft gemaakt.
 
Bekijk ook het overzicht pilotbonden (met contactpersonen) en deelnemende bonden najaar 2005.
 
bron:NOC*NSF