De rechtbank 's-Gravenhage heeft op 9 november 2005 voor de tweede maal uitgesproken dat de Staat niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de vuurwerkramp te Enschede, waar op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks is ontploft.

 

De eerste zaak was aangespannen door drie slachtoffers tegen de Staat en de gemeente Enschede. Thans betreft het een vordering van de verzekeraars van onder meer de ter plaatse gevestigde Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. De betrokken verzekeringsmaatschappijen hebben aan de Grolschbedrijven ruim 60 miljoen euro uitgekeerd. Zij verlangen dat deze schade door de Staat aan hen wordt vergoed.

Na de ramp is de regelgeving met betrekking tot vuurwerk aangescherpt. Als wordt aangenomen dat de ramp zou zijn voorkomen als het huidige Vuurwerkbesluit al op 13 mei 2000 van kracht zou zijn geweest, dan volgt daaruit echter nog niet dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld. Om aansprakelijkheid van de Staat te kunnen vaststellen, moet niet zozeer naar de gevolgen, maar vooral naar de oorzaken van de ontploffingen op 13 mei 2000 worden gekeken, met als uitgangspunt de wetenschap die de Staat tot op het moment van de ramp bezat. De rechtbank concludeert dat aansprakelijkheid van de Staat niet kan worden gebaseerd op gebreken in de toenmalige wet- en regelgeving.

De rechtbank is voorts uitvoerig ingegaan op de vraag of de betrokken rijksinspecties voor de ramp aansprakelijk kunnen worden gehouden wegens falend toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. De rechtbank neemt aan dat zich op het opslagterrein veel vuurwerk van een zwaardere gevaarklasse heeft bevonden dan was toegestaan. Deze zwaardere gevaarklasse was echter niet af te lezen aan de etiketten die in de exporterende landen (vooral China) waren aangebracht. De rechtbank heeft onderzocht of de rijksinspecties reden hadden om die etiketten te wantrouwen. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de ontploffing die in 1991 heeft plaatsgevonden in een vuurwerkbedrijf in Culemborg. Ook komen de verklaringen aan bod die rijksinspecteurs na de ramp hebben afgelegd. Een en ander is volgens de rechtbank echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat de Staat ondanks de etikettering had moeten weten dat op het terrein van S.E. Fireworks massa-explosief vuurwerk opgeslagen lag.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage