Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing, minister-president Ys en minister Gibson zijn overeengekomen om 17 september 2005 een overleg te houden over staatkundige veranderingen met alle eilanden van de Antillen. Tijdens het overleg staan ook financiën, economie, rechtshandhaving en goed bestuur op de agenda. Dit overleg is de opmaat naar een Ronde Tafel Conferentie eind dit jaar.

Afgesproken is om langs parallelle trajecten staatkundige veranderingen en
financieel-economische problemen aan te pakken. Vooruitlopend hierop heeft minister Pechtold aan premier Ys 10 miljoen Antilliaanse gulden (ca 4,5 miljoen euro) aangeboden voor acute armoedebestrijding. Verder is gesproken over de brief aan de Tweede Kamer van 24 augustus jl. en de schriftelijke reactie van premier Ys daarop.

Tijdens het overleg van 17 september worden afspraken gemaakt over werkgroepen die voorbereidingen voor een Ronde Tafel Conferentie treffen. Aanleiding hiervoor zijn de referenda die recentelijk op de eilanden van de Nederlandse Antillen zijn gehouden. Daaruit bleek dat een merendeel van de bevolking het huidige land Nederlandse Antillen wil opheffen. Curaà§ao en Sint Maarten willen land binnen het Koninkrijk worden, Bonaire en Saba wensen een directe band met Nederland. Alleen de bevolking van Sint Eustatius sprak zich uit voor behoud van de huidige Nederlandse Antillen.

bron:BZK