Staatsbosbeheer wil bij veel meer (middel)grote steden speelbossen gaan ontwikkelen. Speelbossen zijn bij uitstek goede voorbeelden van natuur bij de stad, die afgestemd zijn op behoeften van mensen uit de stad. Woensdag vindt er een bestuurdersconferentie 'Steden en rijk: groene partners' plaats over het realiseren van natuur in en om de stad.

Staatsbosbeheer heeft inmiddels veertien speelbossen gerealiseerd, verspreid over het land, veelal in samenwerking met gemeenten. De eerste speelbossen zijn mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van LNV. Met de Stichting Jantje Beton worden nu gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van speelbossen bij (middel)grote steden. In de veertien speelbossen van Staatsbosbeheer kliederen en ravotten elk jaar inmiddels tienduizenden kinderen. De speelbossen voorzien in de behoefte van kinderen aan 'informele' spelvormen in een veilige en ongeorganiseerde omgeving en spelen zo een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.
Helaas groeien steeds meer kinderen steeds vaker op in een zeer geordende stedelijke omgeving. Grasveldjes worden verhard, spannende en beschutte paadjes worden afgesloten en speelplekken zijn door het drukke autoverkeer niet meer goed te bereiken. Kinderen zitten steeds vaker binnen, bewegen daarom minder en staan steeds verder van de natuur af. In de speelbossen kunnen kinderen spelenderwijs de Nederlandse natuur leren kennen en waarderen.
Een speelbos is niet zomaar een bos, het is een robuust avonturenbos waar kleine en grote kinderen hun fantasieën tot leven kunnen wekken. Speelrotsen, klimbomen en schuilhutten, het speelbos is zélf het spel. Kinderen kunnen er hutten bouwen, slootje springen en spannende spelletjes doen waar op straat geen ruimte voor is.
Kinderparticipatie speelt bij de planvorming van een speelbos een grote rol. Voordat de aanleg van een speelbos begint, legt Staatsbosbeheer haar spelconcept voor aan een team van zeer deskundige miniprojectontwikkelaars. Een logische en wenselijke aanpak waarmee elk speelbos een uitdagend en speels karakter krijgt. Het betrekken van de omwonenden bij de realisatie van een speelbos, blijkt daarnaast een uitstekende manier om mensen bij hun leefomgeving te betrekken.
bron:Staatsbosbeheer