Staatsbosbeheer is blij met de afwijzing van de vorderingen van de Dierenbescherming door de voorzieningenrechter in Den Haag. Het oordeel van de rechter geeft aan dat Staatsbosbeheer haar werk in de Oostvaardersplassen zorgvuldig doet en in lijn met de wet. Staatsbosbeheer wacht nu het oordeel van de, door de minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestelde internationale commissie af.

De rechter heeft aangegeven dat het voor het invullen van de wettelijke zorgplicht van belang is om rekening te houden met het feit dat de Oostvaardersplassen een natuurgebied is. De rechter heeft daarnaast geoordeeld dat het zogeheten predatormodel, dat Staatsbosbeheer hanteert, een goede invulling van deze wettelijke zorgplicht is. Staatsbosbeheer laat de grote grazers niet aan hun lot over.Medewerkers van Staatsbosbeheer beëindigen het leven van een grote grazer als het dier zich verzwakt afzondert van de kudde, een voorteken dat het einde van dat dier in zicht is. Verder gaf de rechter aan dat een sterfte van 60% van de dieren een normaal verschijnsel is, ook invergelijking met beheerde gebieden als de Veluwe.
De discussie tussen de Dierenbescherming enerzijds en Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit anderzijds heeft te maken met hoe je naar het gebied kijkt, inclusief de grote grazers die erin lopen.De Oostvaardersplassen is een internationaal belangrijk natuurgebied, waarin de natuur de vrije hand heeft. De grote grazers zijn een wezenlijk onderdeel van dit ecosysteem. De natuur reguleert zelf de aantallen dieren; bij een vrij leven in de natuur hoort op een gegeven moment doodgaan.  Er was en is dus geen sprake van massale sterfte in de Oostvaardersplassen; een sterfte
van 22% (cijfers van 2005) is in het geheel niet uitzonderlijk in de natuur. In beheerde gebieden is het jaarlijkse sterftecijfer immers 60%.
bron:Staatsbosbeheer