Staatssecretaris Rutte van Onderwijs installeerde op 24 augustus 2005 de Commissie
Governance voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, verenigd in Colo. De commissie heeft als taak aanbevelingen te doen voor een juiste en duidelijke uitvoering van de maatschappelijke opdracht van de kenniscentra. Deze maatschappelijke opdracht bestaat onder meer uit het zorg dragen voor de kwaliteit van het leren in de praktijk in het (middelbaar) beroepsonderwijs.

De commissie bestaat uit: de heer drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans, voorzitter MKB Nederland(voorzitter), mevrouw A.M. (Margo) Vliegenthart, voorzitter BVE Raad en de heren mr. R.P. (Rob) Prins, lid dagelijks bestuur VNO-NCW en directievoorzitter Akzo Nobel Nederland, L.J. (Lodewijk) de Waal, oud-voorzitter Vakcentrale FNV, J. (Joop) Eijkelenboom, algemeen directeur Kenteq en dr. W. (Wouter) Turpijn, algemeen directeur Bouwradius. De commissie is gevraagd om eind van dit jaar een advies uit te brengen.

De instelling van de commissie is een gevolg van het voornemen van de gezamenlijke
kenniscentra om 'good governance' tot à©à©n van de speerpunten van beleid te
maken. De kenniscentra zien het verder ontwikkelen van kaders voor degelijk bestuur en de kwalitatief hoogwaardige en transparante uitvoering van de maatschappelijke opdracht als vanzelfsprekende volgende stap in hun professionalisering. De commissie zal een code voor good governance van kenniscentra ontwikkelen. Daarmee waarborgen kenniscentra de onderlinge samenhang in bestuur, beheer en toezicht. Deze aandacht voor governance is onderdeel van het streven van de kenniscentra om hun activiteiten, die deels uit belastinggeld worden betaald, publiek te verantwoorden.

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven hebben tot taak ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt te vertalen naar beroepsopleidingen, de kwaliteit van de
beroepspraktijkvorming (stages en leerwerkplekken) te bevorderen en te zorgen voor
voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen bij bedrijven. Alle deelnemers aan het
middelbaar beroepsonderwijs (ca 450.000) en een groeiend aantal vmbo-leerlingen en
hbo-studenten volgen delen van hun opleiding in een bedrijfspraktijk.
De 19 kenniscentra zijn verenigd in Colo te Zoetermeer.

bron:Colo

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular