Oliemaatschappij Argos Oil introduceert als eerste oliemaatschappij in Nederland een brandstofmengsel aan de pomp met vijf procent bio-ethanol. De biobrandstof bevat 3% meer bio-ethanol dan door de overheid vanaf 2007 aan oliemaatschappijen verplicht wordt gesteld. Argos e-fuel bevat 5% bio-ethanol en kan worden gebruikt door elke auto die standaard op Euro 95 rijdt. Vanaf 1 november is het voor automobilisten mogelijk om het brandstofmengsel met bio-ethanol te tanken bij het Argos tankstation in Gorinchem aan de Stationsweg.

Argos kiest met 5% bewust voor een bijmenging boven de door de overheid van accijns vrijgestelde, verplichte bijmenging van 2% in 2007. Hiermee hoopt de oliemaatschappij een bijdrage te leveren aan de vermindering van uitstoot van CO2-emissies en daarmee aan het behalen van de Kyoto-doelstelling voor 2012. Op dinsdag 1 november om 10:00 uur neemt staatssecretaris Van Geel de eerste bio-ethanolpomp in Nederland in gebruik. Hiermee start de officiële ingebruikname van een nieuwe generatie milieuvriendelijke brandstoffen in Nederland. Om de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen in Nederland te stimuleren, stelt de overheid 60 miljoen euro beschikbaar in 2006 voor innovaties op het gebied van biobrandstoffen.

De 5% bijmenging door Argos is de maximaal mogelijke bijmenging voor auto's met een normale benzinemotor. Peter Goedvolk, oprichter en directeur van Argos Oil, verwacht dat biobrandstof - ondanks de Nederlandse achterstand -een groot succes wordt in Nederland. Goedvolk is van mening dat als iedereen - van oliemaatschappij tot overheid - water bij de wijn doet, het milieu en de consument uiteindelijk veel baat hebben bij de biobrandstoffen. De accijnsvrijstelling van 70 miljoen euro die het kabinet heeft gereserveerd, is samen met de 60 miljoen euro voor innovaties, volgens Goedvolk, een goed begin voor de verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen in Nederland.

Argos Oil
Argos Oil is à©à©n van de grotere zelfstandige Nederlandse oliebedrijven. Argos is actief op het gebied van trading, opslag, bunkering, wholesale en servicestations. Sinds 20 jaar is het leveren van brandstoffen aan tankstations een belangrijke Argos activiteit. Daarnaast exploiteert de Argos Groep 75 tankstations. De komende maanden gaat Argos e-fuel verder uitrollen, zodat meer consumenten dit nieuwe product kunnen gaan tanken. In afwachting van het resultaat van de lancering van de Argos e-fuel brandstof met 5% ethanol (E5), kijkt Argos ook naar de mogelijkheid om brandstoffen met een hoger percentage ethanol te lanceren.

bron:Argos Oi

l