Staatssecretaris Karien Van Gennip van Economische Zaken heeft uit handen van Leo Stevens, voorzitter van het Ondernemersklankbord Regeldruk, de Top 10 van meest hinderlijke regels voor ondernemers ontvangen. Het is het eerste van twee rapporten met concrete aanbevelingen waar het kabinet mee aan de slag kan. Het tweede rapport,  het Domeinrapport financieel-administratieve regeldruk, wordt woensdag aan minister Zalm van Financien overhandigd. Dat rapport  is het resultaat van het eerste Ondernemersdebat van de commissie in juni. Van Gennip en  Zalm, hebben  vorig jaar samen de commissie  Stevens ingesteld.

In een eerste reactie gaf Van Gennip aan dat deze Top 10 een goed beeld geeft van de brede problematiek en de concrete knelpunten die ondernemers in de praktijk als meest hinderlijk ervaren en die volgens hen als eerste aangepakt moeten worden door het kabinet. Van Gennip had om de Top 10 gevraagd na klachten van ondernemers dat de initiatieven van de overheid om regeldruk aan te pakken te abstract en versnipperd zijn en onvoldoende aansluiten bij de dagelijkse ondernemerspraktijk. Door de ondernemersagenda van de Top 10 van meest hinderlijke regels aan te pakken, kan dit ontevreden gevoel voor een belangrijk deel worden verminderd, meent Van Gennip. Zij streeft er naar dat het kabinet dit najaar aangeeft hoe het de Top 10 aan gaat pakken. Minister Zalm zal dit doen voor de concrete aanbevelingen uit het domeinrapport financieel-administratieve regelgeving.

In de top 10 staan onder andere aanbevelingen om:
Wijziging van regels te beperken door invoering van nationale veranderings-momenten voor aanpassing van regelgeving. Een  voorbeeld is de frequente wijziging van loontabellen (de laatste wijziging was 2 euro!), waardoor de ondernemer diverse kosten moet maken om de bedrijfsadministratie aan te passen. Dit wordt ook uitgewerkt in het Domeinrapport;
Nut en noodzaak van informatieverplichtingen zoals van het CBS kritisch te onderzoeken. In het Domeinrapport worden diverse informatieverplichtingen uit fiscale- en financiële regelgeving uitgewerkt;
Nut en noodzaak van frequente (soms dubbele) testen en keuringen kritisch tegen het licht te houden;
Wispelturige en strijdige handhaving door verschillende inspecties te voorkomen door betere afstemming en meer centralisatie van bevoegdheden. Dit geldt ook voor
uiteenlopende lokale eisen, vooral van milieu- en bouwregelgeving brandveiligheidseisen) en de waslijst van lokale belastingen en leges die vaak niet onderbouwd zijn; meer afstemming is ook nodig bij de uiteenlopende eisen aan winkelbevoorrading (venstertijden en voertuigeisen). Dit kost de detailhandelaar E 425 per jaar;
Kritisch na te gaan of een grote hoeveelheid arbo-eisen terecht zo streng en kostbaar is voor ondernemers. Voorbeelden zijn de arbo-stoel van E 500 en de verplichte gordels voor heftrucks;
Mobiele werknemers (chauffeurs) uit te sluiten van de arbeidstijdenwet, die vanaf 2006 bovenop de rij- en rusttijdenregeling komt en het inplannen van chauffeurs onmogelijk, maar eindelijk menswaardig,  maakt.
En de Europese regelgeving rondom melding van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen minder strikt te implementeren. Nu moeten scholen en verenigingen zelfs melden dat ze oude kranten verzamelen!

In het Domeinrapport doet de Commissie concrete aanbevelingen voor de financiële
dienstverlening. Zo wil zij dat starters binnen maximaal een week een fiscaal nummer kunnen krijgen, de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor ondernemers vergemakkelijkt wordt, wil zij MKB- en familiebedrijven vrijstellen van de strenge
IFRS-verslagleggingsregels, het aantal verplichte accountantscontroles voor diverse ondernemersactiviteiten terugbrengen en de belastingheffing op flexibele
arbeidscontracten en kleine contracten vereenvoudigen (en premieheffing voor
scholierenbaantjes e.d. achterwege laten)

bron:EZ