Staatstoezicht op de Mijnen publiceert Jaarverslag 2004Het aantal ongevallen in de delfstofindustrie is uiterst laag in vergelijking met andere bedrijfstakken. In 2004 vonden slechts 4,7 ongevallen met arbeidsverzuim plaats per miljoen manuren. Een kleine stijging ten opzichte van 2003. Toen was dit getal 4,3. Dat staat in het jaarverslag 2004 van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Al jarenlang staat de delfstofindustrie in Nederland aan de top als het gaat om veiligheid van werknemers. Het aantal dodelijke ongevallen is minimaal. Vorig jaar heeft er, evenals het jaar daarvoor, geen enkel dodelijk ongeval plaatsgevonden, terwijl er 12 miljoen manuren zijn gemaakt. Een verblijdend resultaat, aldus Jan de Jong, de Inspecteur-generaal der Mijnen. Toch vindt hij een waarschuwing op zijn plaats. De afgelopen maanden zijn er verschillende ernstige ongevallen gebeurd. Het is van het grootste belang, dat de aandacht voor veiligheid niet verslapt, zegt De Jong. Hij wijst op het ernstige ongeval op 31 mei 2005 in Warffum. Er vielen toen twee doden bij werkzaamheden aan een tank met brandbare vloeistof.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft in 2004 extra aandacht besteed aan de preventie van gaslekkages. Dit naar aanleiding van een dodelijk ongeval door gaslekkage in de Britse sector van de Noordzee. Uit de inspecties van SodM is gebleken, dat zowel de werkgevers als de werknemers zich goed bewust zijn van de gevaren van gaslekkages. De rapportage van lekkages laat echter nog te wensen over. Daarom zal SodM een richtlijn maken voor het melden van gaslekkages. Deze richtlijn stemt SodM af met collega-instanties in het buitenland, die aangesloten zijn bij het International Regulators Forum.

Het aantal boringen voor de opsporing en winning van olie- en gas bereikte in 2004 een dieptepunt. Er werden slechts éénentwintig boringen voltooid. Het laagste aantal over de afgelopen veertig jaar. Daarentegen trok de gasproductie flink aan. In 2004 werd 77 miljard kubieke meter aardgas geproduceerd, tegen 68 miljard kubieke meter in 2003.

bron:EZComments are closed.
%d bloggers liken dit: