Stabilisatie aantal valse eurobiljetten in NederlandHet aantal valse eurobiljetten in Nederland heeft zich in de afgelopen eerste jaarhelft van 2005 gestabiliseerd. Onderschept en geregistreerd zijn in die periode 11.681 valse biljetten. In de eerste helft van 2004 werden nog 17.212 valse biljetten aangetroffen, waarna de tweede helft van vorig jaar een scherpe daling te zien gaf naar 8314 vervalsingen.

Wat opvalt is dat in het relatief kleine Nederland de aantallen onderschepte vervalsingen meer fluctueren dan in de gehele eurozone. Daar werden in het afgelopen halfjaar circa 293.000 vervalsingen onderschept, tegen 307.000 in de eerste helft van 2004 en 287.000 in de tweede helft. Het aantal valse biljetten blijft nog altijd laag ten opzichte van het aantal echte biljetten in omloop (ruim 9 miljard).

Informatie over het herkennen van echte en valse eurobankbiljetten is onder andere te vinden op de pagina's 'Eurobiljetten' onder 'Publiek', die via de website van de Nederlandsche Bank kunnen worden ingezien (www.dnb.nl) en die daar ook kunnen worden gedownload of als cd-rom kunnen worden besteld.

bron:DNBComments are closed.
%d bloggers liken dit: