In het kader van het klimaat- en energiebeleid werkt de gemeente Alkmaar hard aan het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Sommige projecten zijn voor de burger goed zichtbaar. In de wijk Vroonermeer is à©à©n van de grootste zonne-energieprojecten van Nederland gerealiseerd. Hier wordt jaarlijks 1 megawatt met zonnepanelen opgewekt. Andere projecten zijn minder zichtbaar maar leveren een forse bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen.

Voorbeelden zijn het warmtepompsysteem dat zorgt voor de verwarming van sportcomplex Oosterhout en het warmtenet vanuit de Huisvuilcentrale dat warmte levert aan bedrijven op de Boekelermeer. De gemeente blijft hard aan de weg timmeren. Niet lang geleden werd besloten tot een duurzame warmte- en koudevoorziening voor plusminus 600 woningen op de nieuwbouwlokatie Schelphoek en voor 150 woningen voor het project De Volkstuinen. Diverse andere projecten zijn in de maak. Deze week is het Stadskantoor voorzien van 60 zonnepanelen waarmee de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzame energie op een centrale plek in de stad zichtbaar worden gemaakt. Het levert 4000 a 5000 KwH per jaar op. Het is zo gemonteerd, dat de zonnepanelen vanaf de straat zichtbaar zijn. Dit maakt het belang duidelijk dat de gemeente Alkmaar hecht aan duurzame energie

Ook het gemeentelijk sportbedrijf doet actief mee aan energiebesparing zoals afgesproken is in het milieuplan (Co2 convenant). Het groot onderhoud aan zwembad de Hoornse Vaart geeft het sportbedrijf de kans om zonnepanelen te installeren ten behoeve van de opwekking van zonne-energie. Voor het plaatsen van de zonnepanelen op het (reeds bestaande) dak van de Hoornse Vaart is in de meerjarenbegroting 2003-2006 een bedrag van à¢?¬ 114.000,- opgenomen. Deze zonnepanelen besparen ongeveer 16.000 KwH per jaar.

Het onderwijs draagt ook zijn steentje bij. Alle basisscholen in Alkmaar hebben de afgelopen jaren minimaal vijf zonnepanelen per school gekregen. 

bron:Gemeente Alkmaar