De ruim driehonderd werknemers van de sojaverwerkende fabriek ADM Europoort gaan vanmiddag om 15 uur in staking. Ze nemen hiermee de staking over van de collega's van het overslagbedrijf AEBT die vanaf dinsdagmiddag in staking waren. FNV Bondgenoten wil voor beide bedrijven en fatsoenlijke CAO afsluiten, maar tot nu toe weigeren de werkgevers in te gaan op de eisen van de bond. Bij beide bedrijven gaat het conflict over de loonsverhoging. Bij ADM Europoort komt daar nog een meningsverschil over een reorganisatie bij. FNV Bondgenoten accepteert het verlies van 15 banen niet.

In de onderhandelingen over de cao van ADM Europoort kwamen de partijen niet op één lijn over het loon en de pensioenpremie alsmede de loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de categorie tot 35 procent. De werkgever bood 3,75 procent voor 31 maanden, terwijl FNV Bondgenoten 4 procent voor 28 maanden eist. De pensioenpremie gaat wat de directie betreft met 0,4 procent omhoog.
Werknemers van AEBT waren al vanaf dinsdagmiddag in staking. Ze hebben het schip met soja dat toen aan de kade van hun bedrijf in de Europoort arriveerde, niet gelost. Dat was het startsein voor een 48-uursstaking om alsnog een goede cao af te sluiten. Na de staking bij ADM Europoort zullen nieuwe acties bij AEBT volgen. Het conflict over de cao voor de vijftig havenwerkers bij AEBT draait om de loonsverhoging en de automatische prijscompensatie. De werkgever biedt een loonverhoging van 1,75 procent, waarin de prijscompensatie verwerkt is. FNV Bondgenoten eist een loonsverhoging, bovenop de prijscompensatie, van 0,5 procent in 2006 en 1 procent in zowel 2007 als 2008.
De onderhandelingen over de nieuwe driejarige cao liepen eind februari stuk. De werkgever kwam eind april alsnog met een eindbod dat FNV Bondgenoten met een negatief advies aan de leden voorlegde. Aanvankelijk was het de bedoeling na de overname van het overslagbedrijf AEBT de werknemers onder één cao te brengen. In november zag ADM Europoort af van een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden omdat FNV Bondgenoten vasthield aan de automatische prijscompensatie voor de havenwerkers. De directie wilde dat principe niet in de fabriek invoeren.
bron: FNV